kopfoto

Nieuws

Clubkampioenschap 2015

7 oktober 2015 start weer de interne competitie om het clubkampioenschap Doubletten.

Wilt u weten wat de spelregels zijn? Klik dan op hier.

Ledenvergadering 2015

Op 31 maart werd onze algemene ledenvergadering gehouden.

De jaarcijfers en de verslagen van het bestuur en de commissies werden goedgekeurd. Het financieel resultaat is positief.

De begroting voor 2015 is globaal conform vorig jaar  met als toevoeging dat er een extra post is uitgetgrokken voor ondersteuning en training van de wedstrijdsport.

De prijzen voor de kantine en contributie worden niet gewijzigd.

 

De verslagen van bestuur en commissies zijn binnenkort via de leden-downloads op te vragen ( na inlggen als lid)

 

Onderdeel van de vergadering was ook  een toelichting op de ontwikkelingen bij de NJBB. Carlijn Mol, beleidsmedewerkster van de NJBB heeft ons hierover helder en uitgebreid voorgelicht. Ook op deze plek hiervoor onze hartelijke dank.

 

A2014 Kampioen MR 76085xbkl2014 Kampioen MR 76086bklan het eind was er de huldiging van de kampioenen van het afegelopen jaar.

Dinie Bralts en Ada vd Pol werden Kampioen in de 2e klasse B van NJBB afdeling 6 Winter Doublette Competitie

Het team Nijeboulers 2, bestaande uit Allard Everts, Koen Mein, Frans Peters, Bert vd Pol, Mary vd Woude en Rikus van Veldhuisen,  werd kampioen in de Zomer Clubteam competitie NJBB 2e Klasse D. (Op de foto is Rikus afwezig)

Allen nogmaals gefeliciteerd. 

 

Een indruk van deze avond vindt u in onderstaande fotoshow:

 

Uit de Extra ledenvergadering 30 september 2014

DSC23 07584kIn de extra ledenveradering van 30 september 2014 hebben de leden ingestemd met uitbreiding van recht van opstal voor een stuk grond ten noordoosten van onze accomodatie. Deze  zal ingericht worden als parkeerplaats met gelijktijdige verbetering van de eerste speelbak in verband met de slechte ontwatering aldaar.

Tevens is uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen in het ledenbestand en de mogelijke te nemen stappen.

Leden kunnen de notulen en Presentatie ledenonwikkelingen hier downloaden.

 

Zomer Clubteam Competitie 2014

MR 74614kDe Nijeboulers met Koen Mijn, Bert v.d. Pol, Allard Everts, Mary v.d. Woude, Frans Peters en Rikus van Veldhuizen zijn kampioen geworden in de 2e klasse D van de CTC NJBB afd 6.

 

In de hoofdklasse werd Les Cailloux voor de 16e keer kampioen.

Op de laatste speelavond waren de Nijeboulers gastheer voor de teams in de hoofdklasse en de 2e klasse.

 

Het was een prachtige warme na-zomeravond. Met 132 spelers plus aanhang, waren alle banen bezet en was het op het terras gezellig druk. De accomodatiecommissie had er voor gezorgd dat alle banen er goed bij lagen en gezorgd voor extra verlichting (met dank aan Breegink/ A1Verhuur).

 

We hebben genoten van heel erg mooie wedstrijden.

De wedstrijdleiding werd weer uitstekend verzorgd door Angelique Wilderbeek van NJBB afd 6.

Hieronder vind u een indruk van deze avond met een overzicht van de winnaars.

 

Wim en Henk promoveren naar de 1e klas NJBB afd 6

Promotie en degradatie.

MR 72033k

Op 13 maart 2014, de laatste avond  van de wintercompetitie hebben Henk van de Brink en Wim van den Ham met een 2e plaats in de 2e klasse NJBB  Afd6  hun promotie naar de eerste klasse kunnen veilig stellen.

Henk en Wim van harte gefeliciteerd en veel plezier en sterkte in de 1e klasse.

Op dezelfde avond verloren Bert  van de Pol en Allard Everts hun wedstrijden en degraderen zij daardoor van de 1e klasse naar de 2e klasse. Stuivertje wisselen dus. Bert en Allard, volgende jaar beter.