kopfoto

Nieuws

Beleidsplan 2015 aangenomen

In een extra  Algemene vergadering van 29  september 2015 is  het beleidsplan 'van Spel naar Sport' door de leden aangenomen.

In de AV van maart 2015 kon door tijdgebrek dit document niet goed behandeld worden.
Door dit uitstel was er ook gelegenheid in te gaan op de ingezette koers van de Sportcommissie. De trainingen door Jan Dijkstra (al ingezet door de vorige Commissie), het spelen op tijd daar waar wenselijk, met name in de avonduren,  en de verschillende soorten toernooien werden algemeen gewaardeerd.

Ook is er veel aandacht besteed aan de consequenties van de komende Nationale  Petanque Competitie (NPC). Medio maart 2016 zullen  wij daarvoor de teams moeten opgeven. In overleg met de leden, de trainer en het bestuur zal de sportcommissie de voorstellen uitwerken. 

Verder is aandacht besteed aan opties voor ledenwerving.

Een uitgebreid verslag van deze avond is na inloggen door de leden te downloaden.

Al met al een interessante avond waarbij de wegblijvers veel hebben gemist.

Marinus Regelink, secretaris

Nijeboulers1 Kampioen ZCTC2015

Nijeboulers 1 kampioen in ZCTC 2015 en promoveert naar de Hoofdklasse

2015 KampioenZCTC MR 77715bkleinHet clubteam Nijeboulers 1 is op overtuigende wijze kampoen geworden in de Zomer Clubteam Competitie klasse 1B van NJBB Afdeling 6.

 

Aan het begin van de laatse avond op 17 september in Zeist konden ze al niet meer worden ingehaald, maar ook deze avond werd met 7-2 gewonnen.

Het team werd daarmee met winst in 9 van de 10 wedstrijden op overtuigende wijze kampioen.  Van harte gefeliciteerd.

 

Het vaste team bestaat uit captain Bert van de Pol, en verder: Frans Peters, Koen Mein, Jan van Driel, Harmie Wagenaar en ons jongste lid Daniël Everts.

Nijeboulers 1 promoveert hiermee naar de  Hoofdklasse. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van de Nijeboulers.

 

 

Clubkampioenschap 2015

7 oktober 2015 start weer de interne competitie om het clubkampioenschap Doubletten.

Wilt u weten wat de spelregels zijn? Klik dan op hier.

Ledenvergadering 2015

Op 31 maart werd onze algemene ledenvergadering gehouden.

De jaarcijfers en de verslagen van het bestuur en de commissies werden goedgekeurd. Het financieel resultaat is positief.

De begroting voor 2015 is globaal conform vorig jaar  met als toevoeging dat er een extra post is uitgetgrokken voor ondersteuning en training van de wedstrijdsport.

De prijzen voor de kantine en contributie worden niet gewijzigd.

 

De verslagen van bestuur en commissies zijn binnenkort via de leden-downloads op te vragen ( na inlggen als lid)

 

Onderdeel van de vergadering was ook  een toelichting op de ontwikkelingen bij de NJBB. Carlijn Mol, beleidsmedewerkster van de NJBB heeft ons hierover helder en uitgebreid voorgelicht. Ook op deze plek hiervoor onze hartelijke dank.

 

A2014 Kampioen MR 76085xbkl2014 Kampioen MR 76086bklan het eind was er de huldiging van de kampioenen van het afegelopen jaar.

Dinie Bralts en Ada vd Pol werden Kampioen in de 2e klasse B van NJBB afdeling 6 Winter Doublette Competitie

Het team Nijeboulers 2, bestaande uit Allard Everts, Koen Mein, Frans Peters, Bert vd Pol, Mary vd Woude en Rikus van Veldhuisen,  werd kampioen in de Zomer Clubteam competitie NJBB 2e Klasse D. (Op de foto is Rikus afwezig)

Allen nogmaals gefeliciteerd. 

 

Een indruk van deze avond vindt u in onderstaande fotoshow:

 

Uit de Extra ledenvergadering 30 september 2014

DSC23 07584kIn de extra ledenveradering van 30 september 2014 hebben de leden ingestemd met uitbreiding van recht van opstal voor een stuk grond ten noordoosten van onze accomodatie. Deze  zal ingericht worden als parkeerplaats met gelijktijdige verbetering van de eerste speelbak in verband met de slechte ontwatering aldaar.

Tevens is uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen in het ledenbestand en de mogelijke te nemen stappen.

Leden kunnen de notulen en Presentatie ledenonwikkelingen hier downloaden.