kopfoto

Algemene ledenvergadering 2012

In de algemene ledenvergadering van  27 maart is Henk van den Brink  afgetreden als voorzitter. 
Henk wordt opgevolgd door Chris van der Heiden.
Ook is Dinie Bralts afgetreden als bestuurslid en opgevolgd door Joke Wessels.  Verder was Allard Everts  aftredend en is weer herkozen.
Na de pauze heeft Guilaume Spiering van afd 6 van de NJBB een voordracht gehouden over NJBBafd 6, o.a. betreffende ZACO.

Hieronder vindt u een impressie van de avond.