kopfoto

Algemene ledenvergadering 2018

MR 88880k ALV2018 NieuweBestuursleden3 nieuwe Bestuursleden per 27 maart 2018 in de Algemene Ledenvergadering.

In de algemene ledenvergadering van  27 maart 2018 is Henk Niezen gekozen als voorzitter van de Nijeboulers.

Daarnaast zijn toegetreden Erika Everts als secretaris en Renske Oosterhoff voor algemene zaken en hebben Henk van steeg (pennm) en Dick Hemeltjen (WedstrZ/Kantine)  hun activiteiten voortgezet.

Afgetreden zijn Chris van der Heiden als voorzitter en verder Marinus Regelink (Secretaris) en Joke Wessels(Alg Z) 

 

Het financieel verslag, gepresenteerd door de penningmeester Henk van Steeg, laat een mooi positief saldo zien.
De contributies en kantine prijzen ondergaan geen verandering. 

Ook de commissies hebben verslag gedaan van hun activiteiten. 

 

De activiteiten laten een mooi constant beeld zien.

 

Wel worden er extra vrijwilligers gevraagd door de accommodatiecommissie op donderdagmorgen  en de kantiecommissie bij toernooien en verhuur.

Zie voor een volledig overzicht het verslag van de ledenvergadering, voor leden hier beschikbaar (inloggen)

 

Bij Lief&Leed gaf Willy Mastenbroek in het volgende gedicht een beeld van haar activiteiten: 

(maar is dat ook niet een belangrijk kenmerk van onze vereniging: omzien naar elkaar?)

 

Een Bankje

Zo, eens even rustig zitten

Op dat bankje bij de boule

Kijken of ik voor een ander

Die erbij komt iets kan doen

Wellicht naar veel woorden luist'ren

Met een hart dat open staat

En wat vreugde achterlaten

Als de ander verder gaat.

 

Zo, eens even rustig zitten

Naast die vriendelijke heer

Zou hij soms wat aanspraak zoeken?

'k Zie hem al de vierde keer

En de dame die mij aankijkt

Kan ik daar ook wat voor doen

Met een woord dat vensters opent

Op dat bankje bij de boule.

 

Zo, eens even rustig zitten

Ik heb immers alle tijd

Om te kijken wie nog meer

Naar dat kleine bankje leidt.

Ach, ik vraag geen grote dingen

Wat aandacht geeft zo'n goed gevoel

En zo ontstaan de mooiste gesprekken

Op dat bankje bij de boule.

 

Willy Mastenbroek maart 2018